St. Paul’s Poughkeepsie Food Pantry
161 Mansion St.
Poughkeepsie, NY 12601
USA